Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

SEO

Έχοντας αρχίσει να δημιουργούμε την κατάλληλη δέσμη συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας από άλλες πηγές όπως εκπαιδευτικά forums, blogs, καταλόγους εκπαίδευσης, κ.α. ανεβάζουμε συνεχώς την κατάταξή μας στο Google. Ένας από τους στόχους μας το "φροντιστήρια Πειραιάς". Οι συνδέσεις αυτές επιδιώκουμε να είναι διακριτικές και αποτελεσματικές και να στοχεύουν σε πραγματικό περιεχόμενο, με συνάφεια ανάμεσα στην λέξη που αντιπροσωπεύει τον προορισμό και στο περιεχόμενο.

Ανταποδίδουμε τα links με την πιο σημαντική ώθηση:

φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
φροντιστήρια Πειραιάς
φροντιστήρια Πειραιάς κέντρο
φροντιστήρια θεωρητικής κατεύθυνσης
φροντιστήρια Πειραιά
φροντιστήριο Πρότυπο