Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Οργάνωση

 • Ετήσιο χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη ολοκλήρωση και επανάληψη της ύλης
 • Διεξαγωγή διαγωνισμάτων εκτός ωραρίου διδασκαλίας
 • Τακτικές ενημερώσεις γονέων
 • Δωρεάν βιβλία - σημειώσεις σε κάθε μάθημα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών

 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ   Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

 

Οι μαθητές οφείλουν να:

 • Προσέρχονται τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων, ώστε να μη δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του Φροντιστηρίου. Η Γραμματεία ενημερώνει τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι συχνά καθυστερούν στο μάθημα.
 • Απενεργοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο την ώρα των μαθημάτων, ώστε να διευκολύνουν τόσο το έργο των διδασκόντων, όσο και την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Διατηρούν τους χώρους του Φροντιστηρίου καθαρούς, ως δείγμα πολιτισμού.
 • Απευθύνονται για τυχόν παράπονά τους στη Διεύθυνση ή την υπεύθυνη σπουδών.
 • Συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και μόνο αν έχουν σοβαρούς λόγους να απέχουν απ’ αυτές, αφού πρώτα όμως ενημερώσουν τη Διεύθυνση του Φροντιστηρίου. Η Γραμματεία άμεσα ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση αναίτιας απουσίας από τα διαγωνίσματα.
 • Απευθύνονται στους καθηγητές τους στον πληθυντικό ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης.

 

Απουσίες: Η Γραμματεία στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας παίρνει απουσίες και ενημερώνει άμεσα τους κηδεμόνες του απόντα. Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του Φροντιστηρίου. Σε περίπτωση απουσίας τους είναι αναγκαία η ενημέρωση της Γραμματείας ή της Διεύθυνσης.

Η τακτική ενημέρωση των γονέων: Γίνεται σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες ημερομηνίες. ‘Εκτακτη ενημέρωση γονέων γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση. Μπορούν όμως οι γονείς εφόσον διαθέτουν e-mail να ενημερώνονται εβδομαδιαίως και ηλεκτρονικά.

Δίδακτρα: Καταβάλλονται στο 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικός διακανονισμός για την εξόφλησή τους. Σε περίπτωση που οικονομικοί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη Διεύθυνση και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους.

Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται από τη Διεύθυνση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής των ωρών ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων. Επίσης καθορίζει και τη σύνθεση των τμημάτων, διατηρώντας το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού και ανασύνθεσής τους όταν το κρίνει απαραίτητο.

Ιδιαίτερα μαθήματα: Κάθε μαθητής στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα ή σε όποια μαθήματα θέλει με καθηγητές του Φροντιστηρίου που επιθυμεί. Τα μαθήματα αυτά προγραμματίζονται στην αρχή του σχολικού έτους σε τακτική βάση, είτε έχουν έκτακτο χαρακτήρα με στόχο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Γονείς και μαθητές πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση για τον προγραμματισμό τους. Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου δεν έχουν το δικαίωμα να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές του Φροντιστηρίου.

Εκπαιδευτικό υλικό του ΠΡΟΤΥΠΟΥ: O μαθητής παραλαμβάνει τα βιβλία - βοηθήματα και το υποστηρικτικό υλικό που παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Σε περίπτωση απώλειας, υποχρεούται να αντικαταστήσει το βιβλίο που έχασε με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Συμβουλευτική: Ειδική ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου ενημερώνει μέσω σεμιναρίων προσωπικού συναντήσεων των προγραμμάτων συμβουλευτικής για το Νέο Λύκειο, με στόχο την επιτυχή επιλογή προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων. Ταυτόχρονα στέκονται αρωγοί στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου με προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, εντοπισμός των κλίσεων και των επιθυμιών του και ενημέρωση για τις σχολές ενδιαφέροντός του.

Άριστον Τεστ: Το Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ αναγνωρίζοντας τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των μαθητών για τη σωστή επιλογή επαγγέλματος, ξεκίνησε συνεργασία με τους πλέον έγκυρους και αξιόπιστους φορείς σχεδίασης και εφαρμογής ψυχομετρικών τεστ την Ακαδημία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ComputerAcademy) για την πραγματοποίηση του AristonTest (Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να κάνουν αυτό το Τεστ, με σκοπό να βοηθηθούν στις επαγγελματικές τους επιλογές, από την Α′ Λυκείου αλλά και στις επόμενες τάξεις. Το Τεστ πραγματοποιείται στο χώρο του Φροντιστηρίου και ακολουθεί 1 συνεδρία ξεχωριστά με το παιδί και το γονέα. Η τιμή του είναι ιδιαίτερα προνομιακή, για τους μαθητές του Φροντιστηρίου. Ραντεβού κλείνονται από τη γραμματεία ή από την υπεύθυνη σπουδών.

Η διδακτική ώρα: Είναι 50 λεπτά.

Οι Αργίες του Φροντιστηρίου είναι αυτές που ορίζονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας :

 • Διακοπές του Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι Τρίτη του Πάσχα
 • 28η Οκτωβρίου
 • 17η Νοέμβρη
 • Θεοφάνεια
 • Τριών Ιεραρχών
 • 25η Μαρτίου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Πρωτομαγιά