Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

Α' Λυκείου: Όλα τα βασικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας.
Β' Λυκείου: Τα μαθήματα Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Σπουδών.
Γ' Λυκείου: Τα μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομικών Σπουδών που δίνονται Πανελλήνια.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα για το Λύκειο.

  • a-1


    id
  • b1
  • g1