Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η ενημέρωση των μαθητών των Ανθρωπιστικών Σπουδών από την υπεύθυνη του Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Φροντιστηρίου μας, τους βοήθησε να γνωρίσουν το εύρος των επιλογών τους σε όλα τα πεδία που μπορούν να δηλώσουν, αλλά κυρίως να πληροφορηθούν για την εργασιακή αποκατάστασή τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα, που πολλά παιδιά αγνοούσαν.
Το φροντιστήριό μας θα συνεχίσει την ενημέρωση και στους μαθητές των Οικονομικών Σπουδών αλλά θα ακολουθήσει και κατ’ ιδίαν συμβουλευτική.