Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Group 3-5 μαθητών

Τα GROUP 3-5 μαθητών διασφαλίζουν :

Τη δυνατότητα αγαστής συνεργασίας καθηγητή - μαθητή

Τον αναγκαίο ανταγωνισμό μεταξύ των μαθητών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοσή τους

Την άνεση χρόνου για συχνά tests (προφορικά & γραπτά)

Τη γρήγορη και αποτελεσματική κάλυψη της ύλης, με τις απαραίτητες επαναλήψεις